Loading

20 POPIŠTE, JAKÝM ZPŮSOBEM SE PROVÁDÍ VÝMĚNA ŽÁROVEK OSVĚTLENÍ VOZIDLA

a) u osvětlení, kde je dostupnost z vnějšku vozidla
 • demontujeme uvolněním šroubů kryt osvětlení
 • otočením doleva vyjmeme vadnou žárovku a opačným způsobem namontujeme novou
 • před montáží nové žárovky zkontrolujeme čistotu kontaktů objímky žárovky
 • zapnutím vyzkoušíme funkci nové žárovky a namontujeme očištěný plastový kryt

b) u osvětlení, kde je přístup k demontáži žárovky z kabiny vozidla
 • demontujeme vnitřní kryt osvětlení uvolněním pojistného systému krytu
 • vyjmeme objímku i s žárovkou
 • při výměně postupujeme stejným způsobem jako v bodě a)

Výměna žárovky potkávacího a dálkového světla (hlavního světlometu):
-zvednutím víka motoru odkryjeme motorový prostor, v jehoţ přední části (čelo karoserie) jsou uloţeny světlomety pro potkávací a dálková světla
 • otočením plastového zadního krytu světlometu doleva tento kryt demontujeme, u starších vozidel sejmeme kryt pryţový
 • sejmeme plastovou spojnici přívodních kabelů z ţárovky (svorku)
 • otočením doleva demontujeme plechovou objímku i s ţárovkou
 • při montáţi postupujeme opačným způsobem a osvětlení vyzkoušíme zapnutím.

Při výměně jakékoliv žárovky osvětlení vozidla je nutné nahradit ji žárovkou o stejné hodnotě (ta je vyznačena na kovové části žárovky).Nebo jinak a rychleji:
Výměna žárovek
 • otevřu kapotu
 • z vnitřní strany světla je kryt - otočím s ním doleva a odšroubuji - tam je objímka - v ní žárovka - tu vyndám a vyměním za novou.
 • pozor na kabely, pokud jsem je odpojil /pamatovat „kterej kam"/
 • POZOR u halogenové žárovky - NESAHAT NA SKLO ŽÁROVKY RUKOU - zůstane na ní náš pot či maz z prstů a bude dřív „kaput" - řešení - SAHAT NA NI JEN PŘES HADR

Žádné komentáře:

Okomentovat